HET AMSTERDAMS MACHZOR

Een prachtig joods gebedenboek uit het middeleeuwse Keulen

INTRODUCTIE

Introduction - 071r

In 2017 hebben het Joods Historisch Museum in Amsterdam en MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln gezamenlijk het wereldberoemde Amsterdams Machzor verworven. Het Amsterdams Machzor is een asjkenazisch (Hoogduits) feestgebedenboek dat in het middeleeuwse Keulen is vervaardigd en gebruikt en zich vanaf de 17e eeuw in Amsterdams bezit bevonden heeft.

Deze kleine tentoonstelling markeert deze bijzondere grensoverschrijdende gezamenlijke aankoop.

De tentoonstelling belicht twaalf aspecten van dit middeleeuwse handschrift en biedt de bezoeker een unieke gelegenheid om een moeilijk toegankelijk museaal object beter te begrijpen.

HET MANUSCRIPT

BEKIJK HET HANDSCHRIFT ONLINE

Digitale fotografie en website door Ardon Bar-Hama   

 2019  ©  Alle rechten voorbehouden